Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Θεοφόρος. (Ignatius of Antioch, PG 06).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας, του Θεοφόρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Θεοφόρος. (Ignatius of Antioch, PG 06).

Advertisements

Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου. (Irenaeus Lugdunensis, PG 07)

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου (Λυών), (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου. (Irenaeus Lugdunensis, PG 07)

 

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς. (Justin Martyr, PG 06).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς. (Justin Martyr, PG 06).

Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, ο πρεσβύτερος. (Leo Presbyter, PG 120).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Λεοντίου Κωνσταντινουπόλεως , του πρεσβυτέρου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, ο πρεσβύτερος. (Leo Presbyter, PG 120).

Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης. (Vita Porphyrii episcopi Gazensis, PG 65).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον βίο του Αγίου Πορφυρίου Γάζης, γραμμένο από τον διάκονο Μάρκο, (σε μορφή .pdf), στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης. (Vita Porphyrii episcopi Gazensis, PG 65).

Μελίτων Σάρδεων. (Melito of Sardis, PG 05).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Μελίτωνος Σάρδεων, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μελίτων Σάρδεων. (Melito of Sardis, PG 05).

Άγιος Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως. (Nicephorus Patriarch of Constantinople, PG 100).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως. (Nicephorus Patriarch of Constantinople, PG 100).

Άγιος Οικουμένιος Τρίκκης. (Oecumenius, PG 118-119).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Οικουμενίου Τρίκκης, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Οικουμένιος Τρίκκης. (Oecumenius, PG 118-119).

 

Ολυμπιόδωρος Αλεξανδρείας, ο διάκονος. (Olympiodorus Deacon of Alexandria, PG 93).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Ολυμπιοδώρου Αλεξάνδρειας, του διακόνου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ολυμπιόδωρος Αλεξανδρείας, ο διάκονος. (Olympiodorus Deacon of Alexandria, PG 93).

Παλλάδιος Ελενουπόλεως. (Palladius Helenopolitanus, PG 34,65).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Παλλαδίου Ελενουπόλεως, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παλλάδιος Ελενουπόλεως. (Palladius Helenopolitanus, PG 34,65).